O mnie

SP9EZM - Welcome to my website

 

 

Adres można znaleźć w callbookach krajowych , jak również na qrz.com

Obecnie jestem emerytem , można mnie spotkać na pasmach pod znakami  SP9EZM ,  IZ2GIU lub 3Z9K ( do 31.03.2019) a od 1stycznia 2020 roku jako SN800WL

Używam radia Yaesu FT 950 , Kenwood TS 850S , Icom IC 706 MK II , FT 8800

Anteny :OptiBim 3 ele. GP-7DX, GP-ECO, delta loop , FD4 80-10m , Diamond X 500, LW54m

jestem widoczny na emisjach cyfrowych ( PSK , RTTY , FT8 , FT4) Jestem członkiem PZK 
 
The address can be found in callbooks national as well as on qrz.com
I am currently retired
You can find me on bands under the signs of SP9EZM , IZ2GIU 
I use the radio Yaesu FT 950, Kenwood TS 850S, Icom IC 706 MK II, the FT 8800
Antennas: Opti Bim 3ele 14-21 Mhz , GP7Dx ,GP-ECO , delta loop, FD4 80-10m , Diamond X 500
 I am active on digital modes (PSK31, RTTY , FT8 , FT4)
I am a member of the PZK

  

 

 

Free counters!