O mnie » Wlodowice

WŁODOWICE

 

 

Historia Włodowic

W dokumencie wydanym w 1220 roku przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża.

Włodowice wymieniane są jako jedna z wsi oddających dziesięciny klasztorowi kanoników regularnych w Mstowie.

Jeszcze w XIII wieku miejscowość  a szczególnie tutejsza świątynia została zniszczona w wyniku najazdów tatarskich

kościół został odbudowany w 1305 roku. W 1327 roku nastąpiła zmiana właściciela dóbr. Król Władysław Łokietek

przejął Włodowice i Parkoszowice w zamian za przekazanie wówczas klasztorowi mstowskiemu wsi Komorniki  

Morsko i Skarżyce. W 1386 roku Włodowice i Parkoszowice przeszły w posiadanie rodu Włodków herbu Sulima.

Prawdopodobnie Włodowice dysponowały już wówczas prawami miejskimi. Fakt ten należałoby datować - podobnie

jak powstanie miejscowej parafii - na panowanie króla Kazimierza Wielkiego. Po roku 1373 parafia Włodowice

należąca do dekanatu Lelowskiego , jest już odnotowana w żródłach pisanych. 

W 1870 roku w wyniku represji po powstaniu styczniowym  , Włodowice utraciły prawa miejskie.

Wieś leży w obszrze rydonośnym , W okolicy wsi znajdowała się kopalnia rud żelaza "Jan-Włodowice". 

Obecnie Włodowice są administracyjnie gminą w powiecie Zawierciańskim i województwie Śląskim.

 

 

Stare Włodowice